Jaarverslag 2012 en notulen jaarvergadering

Hoi olympisten,

Op 22 februari werd de jaarvergadering gehouden. Het jaarverslag dat werd gepresenteerd is nu ook online te lezen. Tevens zijn de notulen van de vergadering beschikbaar:
http://rubisco.biologieolympiade.nl/stichting/stukken/

Namens het bestuur,
Rob