Officiële stukken

Op deze pagina staan de officiële stukken van de stichting, de jaarverslagen, begrotingen en de nieuwste versie van het HR. De statuten zijn op de vragen bij de secretaris via rubisco@biologieolympiade.nl.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013
Begroting 2013

Jaarverslag 2012
Afrekening en Balans 2012
Begroting 2012


Huishoudelijk Reglement Stichting Rubisco v6.0