Larvenactiviteit

De larvenactiviteit wordt georganiseerd door nieuwe olympisten die in het huidige of voorgaande jaar hebben meegedaan aan de olympiade. Zij worden vaak bijgestaan door een bestuurslid van Rubisco. Zo doen zij ervaring op met het organiseren van een activiteit. Voorgaande larvencommissies zijn onder andere gaan klootschieten en naar de dierentuin gegaan.

De larvenactiviteit vindt vaak plaats rond maart, maar het staat iedere commissie vrij om een eigen moment in het jaar te kiezen.