Contact

Postadres: Stichting voor Alumni der Biologie Olympiade “Rubisco”
Postadres: p/a Han Mertens
Postadres: Gerst 4
Postadres: 6581 RD Malden
E-mail: rubisco.bestuur@biologieolympiade.nl
Rekeningnummer: NL11 ABNA 0567 103 102
Sociale media: Facebook

Donaties

Donaties op bovenstaand rekeningnummer zijn altijd welkom en worden zeer gewaardeerd (bij voorkeur minimaal €5,– in verband met af te dragen bankkosten).