Huishoudelijk Reglement

Hieronder vind je het huishoudelijk reglement van Rubisco. De statuten zijn op de vragen bij de secretaris via rubisco.bestuur@biologieolympiade.nl.

Huishoudelijk Reglement Stichting Rubisco v6.0